Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

WELKOM

   

Psychotherapie Partiman is een zelfstandige praktijk. Onze behandelaren zijn psychotherapeuten, psychologen en andere vaktherapeuten in de basis GGZ. Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsgroep zoals vastgesteld in een visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

 

 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

 

- Individuele problematiek bijv. stress, burn-out, depressie, faalangst, angsten, obsessies en anorexia,

- Gezinsproblematiek,

- Relationele problematiek,

- Werkgerelateerde problematiek,

- Problemen die ontstaan na of in samenhang met lichamelijke ziekten zoals whiplash, CVA, kanker,

- Rouw en verlies,

- Overige problematiek zoals slaapproblemen en onverklaarde pijnklachten en

- Spirituele levensvragen.

 

 

UW BEHANDELAARS:

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut