Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

WELKOM

   

Psychotherapie Partiman is een zelfstandige praktijk waarin alleen nog specialistische GGZ (S-GGZ) behandelingen worden uitgevoerd. In het algemeen gaat het om complexe problematiek (ernstige depressies, anorexia, verwerking van meervoudige trauma's e.d.) waarvoor een langer durend traject  noodzakelijk is zonder de noodzaak van een klinische opname. Wij behandelen geen persoonlijkheidsproblematiek (autisme e.d.). De duur kan dan variëren van 6 maanden tot maximaal 3 jaar. 


Regiebehandelaar T. Partiman is geregistreerd in het BIG-register onder nummer: 09038054216 (https://zoeken.bigregisterer.nl/zorgverlener). Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsgroep zoals vastgesteld in een visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Vanaf 2020 maken wij tevens gebruik van de mogelijkheden van digitaal behandelen via beeldbellen in combinatie met beveiligd mailverkeer. Eventueel in combinatie met face-to-face contacten. Daarmee vervallen de beperkingen van wonen en reizen!

 

 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

 

- Individuele problematiek bijv. depressie, angsten en fobieën, obsessies en anorexia,

- Werkgerelateerde problematiek,

- Problemen die ontstaan na of in samenhang met lichamelijke ziekten zoals whiplash, CVA, kanker,

- Traumabehandeling, rouw en verlies,

- Overige problematiek zoals slaapproblemen en onverklaarde pijnklachten en

- Spirituele levensvragen.

 

 

UW BEHANDELAARS:

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW,de Menzis groep, de Zilveren Kruis groep of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut