Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

WELKOM

   

Wij zijn een zelfstandige praktijk van psychotherapeuten, psychologen en andere vaktherapeuten in de basis GGZ. Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsgroep en is in dat kader gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

 

 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:
• individuele klachten (bijv. stress, burn-out, depressie, faalangst, angsten en obsessies, anorexia)
• gezinsproblematiek
• relationele klachten
• problemen op het werk
• problemen die ontstaan na lichamelijke ziekten (bijv. whiplash, CVA, kanker, etc.)
• rouw en verlies
• overige problematiek (bijv. slaapproblemen, onverklaarde pijnklachten)

 

UW BEHANDELAARS:

 

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut