Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg kunnen op twee verschillende manier naar ons verwijzen:

  

1) Door het meegeven van een schriftelijke verwijzing.

 

2) Door het sturen van een verwijzing naar ons mail- of postadres. Mailverkeer kan indien gewenst via een beveiligde Zivver verbinding. Neem daartoe svp contact met ons op. Wij sturen u dan een beveiligde link.

 

Uiteraard is telefonisch overleg mogelijk om na te gaan of wij een goed (eventueel digitaal) behandelaanbod hebben voor uw cliënt. Wij sturen geen startbrief. Bij afsluiting ontvangt u wel een afsluitende brief, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW, Menzis, Zilveren Kruis of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut