Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg kunnen op drie verschillende manier naar ons verwijzen:

 

1) Via Beter Verwijzen dan wel de specifieke verbinding vanuit uw HIS naar het KIS van Vicino. Let wel: vanaf 16 april 2018 kan de huisarts vanuit zijn HIS niet meer rechtsreeks naar een praktijk verwijzen die bij Vicino is aangesloten. Uw aanmelding komt in het Vicino-systeem en kan pas door een psycholoog of praktijk worden binnengehaald nadat een cliënt zich daar heeft aangemeld met zijn of haar BSN-nummer. Voor een POH-GGZ die gebruik maakt van Health Connect van Vicino is het wel mogelijk om rechtstreeks naar een aangesloten behandelpraktijk te verwijzen!

 

2) Door het meegeven van een schriftelijke verwijzing.

 

3) Door het sturen van een verwijzing naar ons postadres.

 

Uiteraard is telefonisch overleg mogelijk om na te gaan of wij een goed behandelaanbod hebben voor uw cliënt. Wij sturen geen startbrief. Bij afsluiting ontvangt u wel een afsluitende brief, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

 

In onze nieuwsbrief vindt u regelmatig informatie die voor u interessant kan zijn.

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut