Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

INFO VOOR VERWIJZERS

Huisartsen en POH's kunnen op drie verschillende manier naar ons verwijzen:

 

1) Via Beter Verwijzen dan wel de specifieke verbinding vanuit uw HIS naar het KIS van Vicino. Let wel: vanaf 16 april 2018 kunt u niet meer rechtsreeks naar een psycholoog of praktijk verwijzen die bij Vicino is aangesloten. Uw aanmelding komt in het Vicino-systeem en kan pas door een psycholoog of praktijk worden binnengehaald nadat een cliënt zich daar heeft aangemeld met zijn of haar BSN-nummer.

 

2) Door het meegeven van een schriftelijke verwijzing.

 

3) Door het sturen van een verwijzing naar ons postadres.

 

Uiteraard is telefonisch overleg mogelijk om na te gaan of wij een goed behandelaanbod hebben voor uw cliënt. Wij sturen geen startbrief. Bij afsluiting ontvangt u wel een afsluitende brief, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

 

In onze nieuwsbrief vindt u regelmatig informatie die voor u interessant kan zijn.

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment (maart 2019) geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut