Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

PATIENTENPORTAAL:

Dit beveiligde portaal is bedoeld voor het aanbieden van vragenlijsten e.d. van onze praktijk. De vragenlijsten helpen ons enerzijds om een beeld te krijgen van uw klachten en anderzijds om de voortgang te meten van behandelingen.

 

Voordat u hier kunt inloggen krijgt u per mails een gebruikersnaam en een wachtwoord aangeboden waarmee u kunt inloggen. UIt veiligheidsoverwegingen gebeurt dat in aparte mails. Bij het inloggen hebt is er sprake van tweefactorauthenticatie: u moet na het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord een QR code scannen. Dat kan bijvoorbeeld met de Google authenticator app of een andere authenticator app van uw voorkeur.

 

Komt u er niet uit, stuur ons dan een mail met het probleem waar u tegenaan loopt. Eventueel kunnen wij u op afstand helpen als u het programma teamviewer op uw (windows-)computer heeft geinstalleerd. 

 

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW,de Menzis groep, de Zilveren Kruis groep of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut