Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

 

PRIVACY

Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht de zogenaamde minimale dataset aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Deze verklaring is altijd op de praktijk beschikbaar. Meer weten? Ga dan naar de website van de stichting KDVP: http://www.kdvp.nl

      

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is verwerkt in onze AVG-Privacyverklaring die u hier kunt vinden.

 

KWALITEIT

Een kleine zijsprong: In februari 2018 werd door een monteur van onze nieuwe energieleverancier een andere thermostaat en bijbehorende apparatuur geplaatst in ons huis. Het was een vriendelijke jongeman die zijn werk keurig deed, goede uitleg gaf over het nieuwe spul en vervolgens vertelde dat wij een klanttevredenheidsonderzoek zouden krijgen van zijn bedrijf. Daarbij meldde hij dat binnen zijn bedrijf een cijfer onder de 8 als niet bevredigend werd gezien. Je was pas een goede monteur als je gemiddeld een 8 kreeg van je klanten.  U begrijpt het, wij gaven hem gewoon een 10 want er was niks aan te merken op zijn werk. Als hij dit niet had verteld had hij wellicht 'gewoon' een 7,5 of een 8 van ons gekregen. Prima werk, niks op aan te merken, maar wanneer zou je voor montagewerkzaamheden nou een hoger cijfer geven dan een 8?

 

Waarom deze zijsprong? Omdat er zorgverzekeraars zijn die denken dat wij een soort monteurs van de geest zijn en dus gemiddeld een 8,2 moeten scoren! U komt langs, wij repareren u, geven u nog wat onderhoudstips,  u gaat weer blij naar huis en geeft ons een 8,2.

 

En nu de realiteit: als wij ons werk goed doen, bent u misschien juist niet altijd tevreden en blij met wat wij doen. Ons werk is er vaak op gericht om u uit uw zekerheden en veilige mechanismen te halen, want die zijn kennelijk niet effectief genoeg. Wij zullen lastige vragen stellen, spiegelen en confronteren. Wij kunnen waarschijnlijk niet al uw problemen oplossen. Maar uw problemen zullen draaglijker worden of wij leren u hoe u kunt leren leven met de beperkingen die er zijn. En soms ontstaat er ook helemaal geen 'klik' in de werkrelatie (zie onze opmerkingen over Techniek of placebo-effect) bij Werkwijze. Prima dat u dan een veel lagere score zou willen geven dan de 8,2 die sommige verzekeraars willen. 

 

Voor de goede orde, wij hechten grote waarde aan onderzoek naar waar u wel en niet tevreden over bent tijdens de behandeling. En wij staan altijd open voor feedback. Tijdens de behandeling zal u regelmatig gevraagd worden of wij nog met de goede dingen bezig zijn.

 

En er zijn natuurlijk ten allen tijde belangrijke basisnormen:

*    Wij gaan nooit  ongepaste relaties aan met onze klanten.
*    Wij zijn er ook niet op uit om u onnodig lang te behandelen. 

Wij zullen u doorverwijzen als onze werkrelatie onwerkbaar lijkt te zijn, terwijl uw problemen wel behandelbaar zijn. Kortom, u krijgt van ons altijd het beste dat wij te bieden hebben.

 

En gelukkig kunnen wij melden dat wij in de meeste gevallen complimenten krijgen en onze cliënten vaak met gemengde gevoelens de therapie beëindigen: fijn dat weer goed gaat, maar ook wel een beetje jammer dat een bijzondere relatie voorbij is. Een tijdje samen op weg bij ingewikkelde levensvragen is een bijzondere ervaring.

 

KLACHT?

Ondanks ons streven om maximaal haalbare kwaliteit te leveren, kan het toch zo zijn dat u ergens ontevreden over bent. Uiteraard bespreken wij uw ontevredenheid graag met u om te kijken of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Daarnaast zijn wij lid van de LVVP en is de klachtenregeling van de LVVP van kracht, zie hiervoor: https://www.lvvp.info/voor-clienten

 

 

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut