Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

 

PRIVACY

 

Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie over onze cliënten. Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht de zogenaamde minimale dataset aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Deze verklaring is altijd op de praktijk beschikbaar. Meer weten? Ga dan naar de website van de stichting KDVP.

      


AVG

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is verwerkt in onze privacyverklaring die u op onze praktijk kunt vinden.

 

 

KLACHTEN

 

Regiebehandelaar Partiman is lid van de LVVP. Voor het afhandelen van klachten verwijzen wij u dan ook graag naar de website van de LVVP waar u uitvoerige informatie kunt vinden over klachtenprocedures, de klachtenfunctionaris en eventuele andere procedures.
Voor nadere informatie zie:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

 

 

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW,de Menzis groep, de Zilveren Kruis groep of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut