Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

 

Gewoonlijk komt u bij ons terecht omdat u een verwijzing heeft van een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Als het gaat om problematiek van 0-18 jarigen is in de meeste gevallen een aanvullende verwijzing van uw gemeente noodzakelijk.

 

Indien uw huisarts wel is aangesloten bij Vicino (zie http://www.vicinonhn.nl) heeft u meestal alleen te maken met het eigen risico van € 385,-.

 

Indien uw huisarts niet bij Vicino is aangesloten krijgt u van ons een totaalfactuur na afronding van de therapie. U declareert deze vervolgens bij uw verzekeraar. Wij moeten u erop wijzen dat de kans groot is dat u een deel van de factuur – bovenop uw eigen risico – zelf moet betalen. Veel verzekeraars betalen namelijk slechts 75% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief van € 105,25 per uur. Wordt u verwezen door de gemeente dan zijn de afspraken die daarmee zijn gemaakt van kracht.

 

In sommige situaties kiest u voor een rechtstreekse aanmelding als particulier patiënt. Ook in deze situatie hanteren wij het tarief van € 105,25 per uur ongeacht de vraag of het individuele, relatie- of gezinstherapie betreft. Let op: bij aanmelding als particulier kunt u meestal geen of beperkt gebruik maken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering. De kosten zijn dan (vrijwel) geheel voor uw rekening, tenzij u heeft gekozen voor een restitutiepolis. 

 

Extra kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar ontstaan als u zich niet tijdig, tenminste 24 uur van tevoren, afmeldt voor een afspraak: een zogenaamde no-show. Wij brengen u dan € 45,-- in rekening. Dit kunt u dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar! 

 

Wij raden u aan de regels van uw zorgpolis altijd goed te lezen en uw polis te controleren zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/.

 

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment (mei 2019) geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut