Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

Gewoonlijk komt u bij ons terecht omdat u een verwijzing heeft van een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Als het gaat om problematiek van 0-18 jarigen is in de meeste gevallen een aanvullende verwijzing van uw gemeente noodzakelijk.

 

Indien uw huisarts is aangesloten bij Vicino (zie http://www.vicinonhn.nl) heeft u meestal alleen te maken met het eigen risico van € 385,-.

 

Een overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/.

 

Indien uw huisarts niet bij Vicino is aangesloten krijgt u van ons een totaalfactuur na afronding van de therapie. U declareert deze vervolgens bij uw verzekeraar. Wij moeten u erop wijzen dat de kans groot is dat u een deel van de factuur – bovenop uw eigen risico dus – zelf moet betalen. Veel verzekeraars betalen namelijk slechts 75% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief van € 105,25 per uur. Wordt u verwezen door de gemeente dan zijn de afspraken die daarmee zijn gemaakt van kracht.

 

In sommige situaties kiest u voor een rechtstreekse aanmelding als particulier patiënt. Ook in deze situatie hanteren wij het tarief van € 105,25 per uur ongeacht de vraag of het individuele, relatie- of gezinstherapie betreft. Let op: bij aanmelding als particulier kunt u meestal geen of beperkt, gebruik maken van een vergoedingvanuit uw basisverzekering en zijn de kosten (vrijwel) geheel voor uw rekening.

 

Wij raden u aan de regels van uw zorgpolis altijd goed te lezen en uw polis te controleren zodat

u niet voor onverwachte kosten komt te staan

 

 

 

 

 

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment (maart 2019) geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut