Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

 

Vanaf 1 januari 2022 kunt u uitsluitend bij ons terecht indien u verzekerd bent bij DSW, Menzis of Anderzorg, Zilveren Kruis Groep (Zilveren Kruis, Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO) of de CZ groep (CZ, Nationale Nederlanden en OHRA) en ASR (DITZO), Cliënten van de VGZ groep (Univé, IZZ e.d.) kunnen dus helaas niet bij ons terecht in 2022!


Houdt u er rekening mee dat er jaarlijks sprake is van een eigen risico van € 385,--.

 

Voor behandelingen in de S(pecialistische)-GGZ gelden tarieven die afhangen van het aantal en de duur van de behandelsessies. De S-GGZ behandelingen zijn bedoeld voor problemen die een langdurige behandeling vragen.


In sommige situaties kiest u voor een rechtstreekse aanmelding als particulier patiënt. In deze situatie hanteren wij een tarief van € 110,00 per uur ongeacht de vraag of het individuele, relatie- of gezinstherapie betreft. Let op: bij aanmelding als particulier kunt u meestal geen of beperkt gebruik maken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

 

Extra kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar ontstaan als u zich niet tijdig, tenminste 24 uur van tevoren, afmeldt voor een afspraak: een zogenaamde no-show. Wij brengen u dan € 45,-- in rekening. Dit kunt u dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar! 

 

Wij raden u aan de regels van uw zorgpolis altijd goed te lezen en uw polis te controleren zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een volledig overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW,de Menzis groep, de Zilveren Kruis groep of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut