Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

 

Gewoonlijk komt u bij ons terecht omdat u een verwijzing heeft van een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Als het gaat om problematiek van 0-18 jarigen is een aanvullende verwijzing van uw gemeente noodzakelijk.

Vanaf 1 januari 2020 werken wij ZONDER contracten met zorgverzekeraars omdat wij simpelweg geen zin hebben in de wirwar van regels die verzekeraars hanteren, de administratieve belasting die dat meebrengt en eisen waarmee zorgverzekeraar steeds meer in onze stoel gaan zitten.


Heeft u een restitutiepolis dan wordt onze factuur volledig vergoed, afgezien van het eigen risico van € 385,--, omdat wij behandelen tegen het restitutietarief van uw verzekeraar.

 

Heeft u echter een naturapolis dan is de kans groot dat onze kosten niet volledig worden vergoed. Afgezien van het eigen risico van € 385,-- dat u altijd kwijt bent, zijn er dan meerkosten. Kosten die u zelf dient te betalen. Vraag bij uw zorgverzekering eerst na welke bedragen worden vergoed voor een psychotherapeut die contractvrij werkt.

Voor 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende tarieven vastgesteld voor behandelingen in het kader van de Basis-GGZ (korte trajecten tot maximaal 753 minuten):

Code         Prestaties     Maximumtarief

180001

                      Kort (294 minuten)

      € 503,47

180002

                      Middel (495 minuten)

      € 853,38

180003

                      Intensief (750 minuten)

      € 1.383,65

180004

                      Chronisch (753 minuten)

      € 1.330,98

 

Daarnaast is er ook nog het zogenaamde "Onvolledig behandeltraject":

 

Code              Prestatie                                         Maximumtarief

180005

                   Onv. Traject

(<120 minuten)    € 219,78
De startdatum van uw behandeling is bepalend voor het tarief dat van kracht is ook als die behandeling dus over het jaar heen loopt.

 

Voor behandelingen in de S(pecialistische)-GGZ gelden specifieke tarieven die afhangen van de duur en gestelde diagnose. De S-GGZ behandelingen zijn bedoeld voor problemen die een langdurige behandeling vragen.

 

In sommige situaties kiest u voor een rechtstreekse aanmelding als particulier patiënt. In deze situatie hanteren wij het NZA-tarief van € 110,27 per uur ongeacht de vraag of het individuele, relatie- of gezinstherapie betreft. Let op: bij aanmelding als particulier kunt u meestal geen of beperkt gebruik maken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering. De kosten zijn dan (vrijwel) geheel voor uw rekening, tenzij u heeft gekozen voor een restitutiepolis. 

 

Extra kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar ontstaan als u zich niet tijdig, tenminste 24 uur van tevoren, afmeldt voor een afspraak: een zogenaamde no-show. Wij brengen u dan € 45,-- in rekening. Dit kunt u dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar! 

 

Wij raden u aan de regels van uw zorgpolis altijd goed te lezen en uw polis te controleren zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een volledig overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292636_22/1/

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut