Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

 

WACHTTIJDEN

Vanaf het moment dat u zich (telefonisch) aanmeldt tot het moment van het begin van de behandeling zit een periode van maximaal twee weken.

Volgens de geldende normen is er bij ons dan ook geen sprake van een behandelwachttijd.
Mocht het op enig moment zo zijn dat er wel wachttijden ontstaan dan zullen wij u wijzen op collega's waar u terecht kunt.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’

 

ONZE WERKWIJZE

In het algemeen kan men stellen dat een behandeling grofweg bestaat uit drie fasen:
1) de kennismakings-/intakefase (Problematiek in kaart brengen en kijken of er een match is tussen klant en behandelaar)
2) de behandelfase (na overeenstemming over behandelplan gaan we aan de slag)
3) de beeindigingsfase (de therapie wordt in kortere of langere tijd afgebouwd; er worden (indien nodig) nadere afspraken gemaakt over terugrapportage, doorverwijzing, terugvalpreventie, etc.

 

Na verwijzing door de huisarts of praktijkondersteuner volgt een kennismakingsfase/de intake. De intake is een integraal onderdeel van ons behandeltraject! In tegenstelling tot de meeste GGZ-instellingen hebben wij namelijk geen aparte intakers en behandelaren. In de intakefase brengen wij samen met u in kaart hoe de problemen die u ervaart zijn ontstaan en/of in stand worden gehouden. In de meeste gevallen sturen wij u ter ondersteuning van het onderzoek een korte vragenlijst die ons een beeld kan geven van de problematiek. Aan het eind van de behandeling gebruiken wij deze vragenlijst dan weer om te kunnen meten in welke mate er sprake is van verbetering. Het is in de onderzoeksfase ook belangrijk om na te gaan of u wel op de juiste plaats bent: het komt voor dat wij nader lichamelijk onderzoek nodig achten of dat u een andere vorm van ondersteuning nodig heeft. En natuurlijk is het belangrijk om vast te stellen of u een klik heeft met de behandelaar (zie hieronder).

 

De intake kan 1,5 tot 2 uur duren. Deze fase kan zich beperken tot dit eerste gesprek, maar soms zijn meerdere gesprekken nodig om goed te begrijpen wat er speelt. Na de intake legt de behandelaar zijn bevindingen aan u voor en wordt het behandelplan met u besproken. De vervolggesprekken duren ca. 60 minuten.

 

Wij maken in de behandelfase gebruik van een veelheid van methoden. Iedereen is anders, heeft een unieke levensgeschiedenis en levensvisie en u krijgt daarom maatwerk: een keuze aan werkmethodes die bij u en uw problemen past. Methodes waarmee onze behandelaars werken zijn bijvoorbeeld: psycho-educatie, varianten van gedragstherapie (waaronder EMDR), speltherapie, technieken uit de Gestalttherapie, inzichtgevende, interactionele - en systeemgerichte therapie, droomduidingen, mindfulness en E-health (voor nadere info zie de specifieke pagina hierover). In deze fase kan het soms ook nuttig zijn om een andere therapievorm, zoals kunstzinnige therapie, in te vlechten in de hoofdbehandeling, of om een stuk ondersteuning te organiseren via maatschappelijk werk (zie hieronder). Altijd uiteraard in onderling overleg en met uw uitdrukkelijke instemming.

 

Het gebruik van E-health in combinatie met andere technieken is een vorm van zogenaamde 'blended care' (gemengde hulpverlening): u kunt buiten de behandelsessies technieken gebruiken die bijdragen aan uw geestelijke en lichamelijk welbevinden. Bijvoorbeeld door de inzet van digitale hulpmiddelen om stress te verminderen, beter in te slapen etc. Daarnaast is er ook vaak een vorm van 'huiswerk' in de zin van afspraken die wij maken over wat u in de komende periode gaat doen met de zaken die tijdens een behandelsessie aan de orde zijn gekomen; maar het kan ook zijn dat u bepaalde zaken, zoals dromen of incidenten, gaat noteren om in te brengen in de volgende sessie.

 

In sommige gevallen is het nuttig om ondersteuning te organiseren door maatschappelijk werk (wat in de ene gemeente gemakkelijker gaat dan in de andere), lijkt een gesprek met de werkgever, verzekeringsarts, partner of een of meer gezinsleden. Het gaat er altijd om dat te doen wat nodig is om u verder te helpen.


De mogelijkheden zijn uiteraard niet onbeperkt en we zijn geen wonderdoeners die alle problemen kunnen oplossen of wegpraten. Soms gaat behandelen over het leren leven de beperkingen en grenzen die er in onszelf en/of om ons heen zijn. En in zeldzame gevallen blijkt dat het nodig is om door te verwijzen naar gespecialiseerde vormen van zorg zoals bijvoorbeeld verslavingszorg.


Ook mensen met een meer spirituele levensvragen kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld als mensen worstelen met vragen rond zingeving, religie, karma, onverklaarbare waarnemingen in hun leefomgeving etc.

 

Uiteraard zijn de kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep, leidend bij de behandeling; u kunt zelf voor een groot aantal klachten meer informatie vinden op thuisarts.nl. Zo vindt u hier bijvoorbeeld cliëntgerichte informatie over angstklachten, somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ die is gebaseerd op de relevante standaarden voor de GGZ. Ook op www.nedkad.nl vindt u cliëntversies van multidisciplinaire richtlijnen rond angst en depressie.

Veel nuttige informatie, ervaringsverhalen en tips zijn te vinden op specifieke websites van en voor cliënten zoals https://wijzijnmind.nl/https://www.dwang.eu en daarnaast kunt u door het intypen van een specifieke zoekterm veel informatieve video's vinden op You Tube


   

HET BELANG VAN 'DE KLIK'

Lichaam en geest (hersenen en bewustzijn) zijn steeds nauw verbonden met elkaar en dat ondervindt u dagelijks op vele momenten: zenuwachtig of juist blij worden van bepaalde mensen of dingen; je beter voelen als het zonnetje weer schijnt.

In ons vak is het zo dat de gebruikte therapeutische technieken alleen aanslaan, als een zonnetje gaan werken, als u een goede klik heeft met uw therapeut. Is dat een zogenaamd placebo-effect? Een effect dat dus onafhankelijk is van de gebruikte 'techniek'? Inderdaad. Succesvolle psychotherapie is in belangrijke mate afhankelijk van het relationele placebo-effect. Als u geen goede band heeft met uw therapeut (wij noemen dat de 'werkrelatie') dan verspillen beiden hun tijd! Hoeft een therapeut dus niet 'technisch' vaardig te zijn? Zeker wel, het vakmanschap blijft uitermate belangrijk. Het creëren en onderhouden van een goede en effectieve werkrelatie is naast de technische vaardigheden, een belangrijk onderdeel van dat vakmanschap.

   

 

KWALITEIT & KLANTTEVREDENHEID 

Dat wij gebruik maken van de formele kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep is reeds hierboven vermeld.
Echter, tijdens de gesprekken vragen wij u ook met grote regelmaat wat u vindt van de behandeling,  of u vindt dat wij nog steeds met de goede dingen bezig zijn, of u tevreden bent over de werkrelatie. En u mag daar uiteraard ook ongevraagd iets over zeggen.

De behandeling als geheel wordt door onze cliënten beoordeeld met een score van 8 op een schaal van 1 tot 10.
Maar tevredenheid blijkt ook uit het feit dat de laatste sessie vaak speciaal en positief emotioneel is. We krijgen soms een kaart of een briefje met positieve opmerkingen, met opmerkingen over van wat men gewaardeerd of geleerd heeft. Afscheid nemen doet soms een beetje pijjn, aan beide kanten. Fijn dat weer goed gaat, maar ook wel een beetje jammer dat een bijzondere relatie voorbij is. Een tijdje samen op weg bij ingewikkelde levensvragen is een bijzondere ervaring.

 

En toch, het kan niet altijd mooi weer zijn. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen klik is. Als dat gebeurt, is dat gelukkig vrijwel altijd in de beginfase. En dan is het ook goed om te constateren dat het niet zinvol is om de werkrelatie voort te zetten. Er zijn gelukkig veel goede collega's om ons heen waar u ook terechtkunt. Indien gewenst, adviseren wij daarbij.

 

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment (maart 2019) geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut