Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

 

ONZE WERKWIJZE

Na verwijzing door de huisarts of praktijkondersteuner volgt een kennismakingsfase/de intake.
In deze fase brengen wij samen met u in kaart hoe de problemen die u ervaart zijn ontstaan en/of in stand worden gehouden. In de meeste gevallen sturen wij u ter ondersteuning van het onderzoek een korte vragenlijst die ons een beeld kan geven van de problematiek. Aan het eind van de behandeling gebruiken wij deze vragenlijst weer om te kunnen meten in welke mate er sprake is van verbetering. Het is in de onderzoeksfase ook belangrijk om na te gaan of u wel op de juiste plaats bent: het komt voor dat wij nader lichamelijk onderzoek nodig achten of dat u een andere vorm van ondersteuning nodig heeft. En natuurlijk is het belangrijk om vast te stellen of u een klik heeft met de behandelaar (zie hieronder).

 

De intake kan 1,5 tot 2 uur duren. Deze fase kan zich beperken tot dit eerste gesprek, maar soms zijn meerdere gesprekken nodig om goed te begrijpen wat er speelt. Het gebeurt ook regelmatig dat tijdens de behandeling nieuwe inzichten ontstaan.

 

Na de intake legt de behandelaar zijn bevindingen aan u voor en samen met u wordt besloten welke zaken op welke manier aangepakt gaan worden. De vervolggesprekken duren ca. 60 minuten.
Wij maken gebruik van een veelheid van methoden. Iedereen is anders, dus u krijgt altijd maatwerk. Methodes waarmee onze behandelaars werken zijn bijvoorbeeld: psycho-educatie, gedragstherapie (waaronder EMDR), speltherapie, inzichtgevende, interactionele - en systeemgerichte therapie. Ook mensen met een meer spirituele levenshouding kunnen bij ons terecht.

 

TECHNIEK OF PLACEBO-EFFECT?

Lichaam en geest (hersenen en bewustzijn) zijn steeds nauw verbonden met elkaar en dat ondervindt u dagelijks op vele momenten: zenuwachtig of juist blij worden van bepaalde mensen of dingen; een betere stemming als het zonnetje weer schijnt.

In ons vak is het zo dat de gebruikte therapeutische technieken alleen aanslaan als u een goede band heeft met uw therapeut. Is dat een placebo-effect? Een effect dat dus onafhankelijk is van de gebruikte 'techniek'? Inderdaad. Succesvolle psychotherapie is voor het overgrote deel afhankelijk van het relationele placebo-effect. Als u geen goede band heeft met uw therapeut (wij noemen dat de 'werkrelatie') dan verspillen beiden hun tijd! Hoeft een therapeut dus niet 'technisch' vaardig te zijn? Zeker wel, het vakmanschap blijft uitermate belangrijk. Het creëren en onderhouden van een goede en effectieve werkrelatie is naast de technische vaardigheden, een belangrijk onderdeel van dat vakmanschap.

 

 

Psychotherapie...


Het verwerken van het verleden betekent niet dat mensen en gebeurtenissen uit jouw verleden veranderen. Wat verandert is je waardering en beoordeling ervan.

Søren Kierkegaard : “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

WACHTLIJST

Er zijn op dit moment geen wachttijden.

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut