Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


AANMELDEN

 

U kunt telefonisch contact opnemen met onze praktijk voor een aanmelding en afspraak. Meestal gaat een verwijzing van de huisarts vooraf aan uw aanmelding. Wij hebben helaas een wachtlijst. Dit kan leiden tot doorverwijzing naar een collega of wachtlijstbemiddeling via uw zorgverzerkeraar.
Let op: Wij hebben geen contract met alle zorgverzekeraars. Oriënteer u dus eerst op de kosten alvorens u een afspraak met ons maakt. Meer informatie over verwijzingen en verzekeringen vindt u onder het kopje Kosten.

 


BEHANDELING: Let op, vanaf april 2020 maken wij ook gebruik van digitale behandelingsmogelijkheden door middel van beeldbellen en beveiligd e-mailverkeer! 

 

1) De intake/kennismaking begint met een gesprek van anderhalf tot twee uur. Eventueel volgen nog enkele gesprekken om uw problematiek goed in kaart te brengen.

In de meeste gevallen sturen wij u reeds voorafgaand aan het eerste gesprek een korte vragenlijst die ons een eerste indruk geeft van de problematiek.  Voor het invullen van deze vragenlijsten maken wij gebruik van een digitaal portaal. De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het gebruik daarvan krijgt u per mail toegestuurd. Na de intake bespreekt u met de behandelaar de bevindingen en het behandelplan.

 

Belangrijk in deze fase is ook de vraag of u een klik heeft met de behandelaar. Een goede klik is noodzakelijk voor een effectief behandelproces.
Voor de goede orde, wij sturen geen startbrief naar uw huisarts of andere verwijzer!

 

2) In de behandelfase maken wij gebruik van een veelheid van methoden. Iedereen is anders, heeft een unieke levensgeschiedenis en -visie. Behandelen is daarom altijd maatwerk. De duur, frequentie en methoden zijn daarom per persoon verschillend. Methoden waarmee wij werken zijn onder meer: psycho-educatie, varianten van gedragstherapie (waaronder EMDR), speltherapie, technieken uit de Gestalttherapie, inzichtgevende, interactionele en systeemgerichte therapie, droomduidingen, mindfulness en eHealth.

Er is vaak een vorm van 'huiswerk'. Het kan zijn dat u specifieke oefeningen in de praktijk gaat brengen en/of incidenten, dromen e.d. gaat noteren.
Het blijkt vaak ook nuttig te zijn om, met uw uitdrukkelijke instemming, een of meer gesprekken te voeren met 'derden' (partner, gezinsleden, werkgever of verzekeringsarts).

   

3) In de beëindigingsfase wordt de therapie afgebouwd na kortere of langere tijd. Er worden indien nodig nadere afspraken gemaakt over terugrapportage aan uw huisarts (gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke instemming), doorverwijzing, terugvalpreventie, etc. 

 
 

GELIJKWAARDIGHEID


De werkrelatie is uitdrukkelijk gelijkwaardig. Therapie is een gezamenlijk ontdekkingstocht naar wat u nodig heeft, wat voor u werkt. Er is geen protocol dat recht doet aan uw bijzondere situatie, al kan het op technische onderdelen nuttig zijn een bepaald protocol te volgen. Er is verder altijd sprake van 'shared decision making'. Uw opvattingen zijn doorslaggevend bij alles wat wij doen.


KWALITEIT & KLANTTEVREDENHEID

 

Wij maken gebruik van de formele kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep. Tijdens de gesprekken vragen wij u ook met grote regelmaat wat u vindt van de behandeling, of u vindt dat wij nog steeds met de goede dingen bezig zijn en of u tevreden bent over de werkrelatie. U mag daar uiteraard ook altijd ongevraagd iets over zeggen.

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Per 1 januari 2022 is er beperkt ruimte voor nieuwe cliënten die zijn verzekerd bij DSW,de Menzis groep, de Zilveren Kruis groep of de CZ groep

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut