Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


AANMELDEN

 

U kunt telefonisch contact opnemen met onze praktijk voor een aanmelding en afspraak. Vaak gaat een verwijzing van de huisarts vooraf aan uw aanmelding. Wij overleggen met u als er op enig moment een wachttijd bij onze praktijk mocht ontstaan. Dit kan leiden tot doorverwijzing naar een collega of wachtlijstbemiddeling via uw zorgverzekeraar.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling zal starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Let op: vanaf 2020 sluiten wij geen afzonderlijke contracten meer met zorgverzekeraars. Oriënteer u dus eerst op de kosten alvorens u een afspraak met ons maakt. Meer informatie over verwijzingen en verzekeringen vindt u onder het kopje Kosten.

 


BEHANDELING

 

1) De intake/kennismaking begint met een gesprek van anderhalf tot twee uur. Eventueel volgen nog enkele gesprekken. In deze fase brengen wij uw problematiek in kaart en wordt duidelijk of er een klik is tussen de behandelaar en u.

In de meeste gevallen sturen wij u ter ondersteuning van het onderzoek een korte vragenlijst die ons een beeld kan geven van de problematiek. Aan het eind van de behandeling gebruiken wij deze vragenlijst dan weer om te kunnen meten in welke mate er sprake is van verbetering. Het is in de onderzoeksfase ook belangrijk om na te gaan of u wel op de juiste plaats bent: het komt voor dat wij nader lichamelijk onderzoek nodig achten of dat u een andere vorm van ondersteuning nodig heeft. Na de intake bespreekt u met de behandelaar de bevindingen en het behandelplan.

2) In de behandelfase maken wij gebruik van een veelheid van methoden. Iedereen is anders, heeft een unieke levensgeschiedenis en -visie. Het behandelplan is daarom maatwerk. De duur, frequentie en methoden zijn daarom per persoon verschillend. Methoden waarmee onze behandelaars werken zijn onder meer: psycho-educatie, varianten van gedragstherapie (waaronder EMDR), speltherapie, technieken uit de Gestalttherapie, inzichtgevende, interactionele en systeemgerichte therapie, droomduidingen, mindfulness en eHealth. Het kan ook nuttig zijn om een andere therapievorm zoals kunstzinnige therapie in te vlechten in de hoofdbehandeling. Uiteraard in onderling overleg en met uw uitdrukkelijke instemming.

Er is vaak een vorm van 'huiswerk' in de zin van afspraken die wij maken over wat u in de komende periode gaat doen met de zaken die tijdens een behandelsessie aan de orde zijn gekomen; maar het kan ook zijn dat u bepaalde zaken, zoals dromen of incidenten, gaat noteren om in te brengen in de volgende sessie.


In sommige gevallen is het nuttig om ondersteuning te organiseren door maatschappelijk werk (wat in de ene gemeente gemakkelijker gaat dan in de andere). Soms lijkt een gesprek met de partner of een of meer gezinsleden, werkgever of verzekeringsarts nuttig. 


De mogelijkheden zijn uiteraard niet onbeperkt. Wij zijn geen wonderdoeners die alle problemen kunnen oplossen of wegpraten. Soms gaat behandelen over het leren leven met beperkingen en grenzen. In zeldzame gevallen blijkt dat het nodig is om door te verwijzen naar gespecialiseerde vormen van zorg zoals bijvoorbeeld verslavingszorg.

   

3) In de beëindigingsfase wordt de therapie afgebouwd na kortere of langere tijd. Er worden indien nodig nadere afspraken gemaakt over terugrapportage, doorverwijzing, terugvalpreventie, etc. HET BELANG VAN 'DE KLIK'

 

Lichaam en geest (hersenen en bewustzijn) zijn nauw verbonden met elkaar. Dat ondervindt u dagelijks bijvoorbeeld wanneer u zenuwachtig of juist blij wordt van bepaalde mensen of dingen, of u zich beter voelt als het zonnetje weer schijnt.

In ons vak is het zo dat de gebruikte therapeutische technieken alleen aanslaan, als een schijnend zonnetje gaan werken, als u een goede klik heeft met uw therapeut. Als u geen goede band heeft met uw therapeut (de 'werkrelatie') dan verspillen beiden hun tijd. De werkrelatie is uitdrukkelijk gelijkwaardig en onderzoekend. Hoeft een therapeut dus niet 'technisch' vaardig te zijn? Zeker wel, het vakmanschap blijft uitermate belangrijk. Het creëren en onderhouden van een goede en effectieve werkrelatie is naast de technische vaardigheden, een belangrijk onderdeel van dat vakmanschap.

 

En toch, het kan niet altijd mooi weer zijn. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen klik is. Als dat gebeurt, is dat gelukkig vrijwel altijd in de beginfase. Dan is het ook goed om te constateren dat het niet zinvol is om de werkrelatie voort te zetten. Er zijn gelukkig veel goede collega's om ons heen waar u ook terechtkunt. Indien gewenst, adviseren wij daarbij.

 


KWALITEIT & KLANTTEVREDENHEID

 

Wij maken gebruik van de formele kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep. Echter, tijdens de gesprekken vragen wij u ook met grote regelmaat wat u vindt van de behandeling, of u vindt dat wij nog steeds met de goede dingen bezig zijn en of u tevreden bent over de werkrelatie. U mag daar uiteraard ook ongevraagd iets over zeggen.

De bejegening scoort gemiddeld een 4,5 op een schaal van 1 tot 5 en de behandeling als geheel wordt door onze cliënten beoordeeld met een score van 8 op een schaal van 1 tot 10. Tevredenheid blijkt ook uit het feit dat de laatste sessie vaak speciaal en positief emotioneel is. We krijgen soms een kaart of een briefje met positieve opmerkingen, met opmerkingen over van wat men gewaardeerd of geleerd heeft. Afscheid nemen doet soms een beetje pijn, aan beide kanten. Fijn dat weer goed gaat, maar ook wel een beetje jammer dat een bijzondere relatie voorbij is. Een tijdje samen op weg bij ingewikkelde levensvragen is een bijzondere ervaring.

 

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut